Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 38 Andre forenklede framgangsmåter

  1. Når det gjelder byggevarer som omfattes av en harmonisert standard og som er individuelt produsert eller etter mål i en prosess som ikke innebærer serieproduksjon, for en bestemt ordre, og installeres i et enkelt, identifisert byggverk, kan produsenten erstatte ytelsesvurderingen i gjeldende system, som fastsatt i vedlegg V, med spesifikk teknisk dokumentasjon som viser at nevnte varer oppfyller de gjeldende krav, og at de anvendte framgangsmåter tilsvarer de framgangsmåter som er fastsatt i de harmoniserte standarder.

  2. Dersom byggevaren nevnt i nr. 1 tilhører en gruppe byggevarer hvis gjeldende system for vurdering og verifikasjon av ytelse er 1+ eller 1, som fastsatt i vedlegg V, skal den spesifikke tekniske dokumentasjon verifiseres av et teknisk kontrollorgan som nevnt i vedlegg V.