Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

V Fellesbestemmelser

§ 20. Forbud mot villedende informasjon

Det er ikke tillatt å benytte uriktig eller mangelfull informasjon som er egnet til å villede om et produkt til byggverks lovlige bruk i et byggverk eller om produktets egenskaper.