Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

2. Begrepet byggevarer

Enhver vare som produseres og brakt i omsetning med sikte på å inngå permanent i byggverk og som påvirker byggverkets ytelse når det gjelder de grunnleggende krav til byggverket, er byggevarer. De aller fleste varer som skal bygges inn i bygninger og anlegg, alt fra trevirke, betong, stål, isolasjonsprodukter, bjelker, dører, vinduer, VVS-produkter, mv. er byggevarer. Byggesett, dvs. et sett av separate deler som settes sammen for å bygges inn i et byggverk, er også byggevarer. Byggmoduler og prefabrikkerte våtrom er eksempler på byggesett, og er derfor byggevarer. Varene som bygges inn i byggverk men som ikke påvirker de grunnleggende krav til byggverket, eksempelvis kjøkkeninnredning eller baderominnredning, er ikke byggevarer.

Henvisninger