Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

20. Overgangsbestemmelser

Byggevareforordningen fastsetter nye regler for dokumentasjon av CE-merkede byggevarer og opphever samtidig byggevaredirektivet. Byggevareforordningen sikrer kontinuitet med byggevaredirektivet ved å fastsette fire viktige overgangsbestemmelser:

  1. Byggevarer som er markedsført og dokumentert i samsvar med byggevaredirektivet (direktiv 89/106/EØF) før 1. juli 2013 anses å oppfylle byggevareforordningen.

  2. Produsenter kan utarbeide en ytelseserklæring på grunnlag av et samsvarssertifikat eller en samsvarserklæring som er utstedt før 1. juli 2013 (eller 1. januar 2014 for Norge) i samsvar med byggevaredirektivet.

  3. Retningslinjer for europeisk teknisk godkjenning kunngjort før 1. juli 2013 i samsvar med artikkel 11 i byggevaredirektivet kan brukes som europeiske bedømmelsesdokumenter.

  4. Produsenter og importører kan bruke europeiske tekniske godkjenninger utstedt i samsvar med artikkel 9 i byggevaredirektivet før 1. juli 2013 (eller 1. januar 2014 for Norge) som europeiske tekniske bedømmelser så lenge disse godkjenningene er gyldige.

Henvisninger