Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

7. Systemer for vurdering og verifikasjon av ytelse

Mange byggevarer har stor betydning for bygninger. Det vil derfor være nødvendig å underlegge visse byggevarer en form for kontroll fra en uavhengig tredjepart, såkalt teknisk kontrollorgan. Alle byggevarer trenger imidlertid ikke samme form for kontroll fordi noen byggevarer har mindre betydning enn andre.

Oppgavene som produsenter og tekniske kontrollorgan skal utføre er derfor kategorisert i ulike moduler eller systemer, såkalte systemer for vurdering og verifikasjon av ytelse (i byggevareforordningen het disse attestasjonsmoduler). Det er kun tekniske kontrollorgan som er utpekt av et EØS-land, som kan gjennomføre tredjepartsvurderingene i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse.

Det finnes fem ulike systemer.

Oppgaver

System for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser

1+

1

2+

3

4

Utføres av produsent

 

Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon

 

 

X

 

X

Produksjonskontroll i fabrikk

X

X

X

X

X

Ytterligere prøving av stikkprøver på fabrikk iht. fastsatt prøvingsplan

X

X

X

 

 

 

Uføres av tredjepart

Produktsertifiserings-organ

(sertifikat for varens ytelse)

Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon

X

X

 

 

 

Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk

X

X

 

 

 

Kontrollprøving av stikkprøver tatt før varen markedsføres

X

 

 

 

 

Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk

X

X

 

 

 

 

Sertifiseringsorgan for produksjonskontroll

(samsvarssertifikat for produksjonskontroll)

Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk

 

 

X

 

 

Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk

 

 

X

 

 

 

Prøvingslaboratorium

(sertifikat for prøvings- og beregningsresultater)

 

Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon for varen

 

 

 

X

 

Det er EU-kommisjonen som bestemmer hvilket system som gjelder for produktgrupper. Du kan søke etter EU-kommisjonens vedtak i den europeiske NANDO-basen eller på Byggevareinfo.no. Harmoniserte produktstandarder (i ZA.2-tillegget) og europeiske bedømmelsesdokumenter inneholder opplysninger om hvilket system som skal brukes.

Det er verdt å merke seg at produsenten alltid skal ha system for produksjonskontroll i fabrikk. Produksjonskontrollen kan enten dokumenteres ved hjelp av ISO 9001 eller ved annen dokumentasjon. Et ISO 9001-sertifikat viser at bedriftens kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Et ISO 9001-sertifikat vil som regel anses som tilstrekkelig dokumentasjon av produksjonskontrollen, dersom det dekker produsentens produksjonsområder. Dersom produsenten velger å ikke skaffe et slikt sertifikat, må produsenten dokumentere på annen måte at han har en velfungerende produksjonskontroll.